Oud-katholieke parochie - Den Haag

Januari | Reactie Oud-Katholieke bisschoppen op Nashville verklaring

Op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland hebben de bisschoppen een reactie gepubliceerd op de Nashvilleverklaring.

Lees de reactie van onze bisschoppen.