Concert Cappella Gabrieli

Cappella Gabrieli zingt muziek van twee Vlaamse componisten die de Vlaamse stijl naar Italië hebben gebracht: Jean L'Héritier en Jacob Arcadelt. Van Arcadelt zingen we een, volgens de principes van de musica reservata geschreven, vijfstemmige mis. Van L'Héritier klinken vijf-, zes- en zevenstemmige motetten.
Jean L'Héritier reisde in 1506 naar Ferrara. Stilistisch is zijn werk te plaatsen tussen dat van Josquin en Palestrina: vloeiende lijnen en regelmatige imitaties.
Jacob Arcadelt was vanaf 1540 kapelmeester van het koor van de Sixtijnse kapel, waar ook Palestrina deel van uitmaakte. Arcadelt verinnerlijkte de wereldlijke compositiestijl van de Italianen en verbond die met de geestelijke van de Vlaamse polyfonisten. Cappella Gabrieli staat onder leiding van Maarten Michielsen.

Datum: zaterdag 25 november

aanvang concert: 20.15 uur

toegangskaarten: € 17,50 (ingang kerk) of € 15,- via www.capppellagabrieli.nl

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum