Viering Festival of Lessons and Carols

In de Oud-katholieke kerk van de H.H.Jacobus en Augustinus wordt zondag 17 december ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’ gehouden. De dienst begint om 16.00 uur.

Het ‘Festival of Nine Lessons and Carols’ is een jaarlijks terugkerende dienst in de Oud-Katholieke  parochie in Den Haag.  Tijdens de dienst staan negen bijbellezingen centraal. Hoogtepunt is de lezing uit het Johannesevangelie, waarin beschreven wordt hoe God onder mensen wil wonen. De lezingen worden afgewisseld met advents- en kerstliederen. Naast de bekende liederen zijn er in de loop der jaren nieuwe gecomponeerd en bewerkt. Hierdoor is elk jaar een nieuw programma samen te stellen.

Iedereen is hartelijk welkom het ‘festival’ bij te wonen. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden.

 

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum