Black Source - Chung Hsi Han

Black Source
Een tentoonstelling van Chung Hsi Han van 24 mei tot en met 26 juni 2019 in Galerie 44.


In deze tentoonstelling toont Chung vooral kleine tekeningen van 24 x 32 cm, allen gemaakt
van houtskool en siberisch krijt op Simili Japon papier, soms met toevoeging van
grafietpoeder. De tekeningen gaan onderling een relatie aan. Qua thematiek zijn ze te
herkennen aan de titels: ‘Black Source’, ‘Interior’ en de meest recente serie ‘Blooming’.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar de bron van het materiaal, de assen van
verkoold hout, alsook naar de innerlijke bron waaruit de tekeningen zijn ontstaan: het
onderbewuste. Meer dan in zijn schilderijen ontstaan de tekeningen als vanzelf. Er is
nauwelijks sturing vanuit zijn hersenen waardoor hijzelf ook verrast wordt door het
resultaat.

Achteraf kan Chung wel de betekenis duiden: ‘Sommige tekeningen getiteld ‘Black Source’
wijzen naar het universum, het ontstaan, de zwarte gaten. Maar ook naar het licht-donker
contrast en de kracht van beiden. ‘Interior’ kan wijzen naar fijne - maar ook onveilige
innerlijke gemoedstoestanden terwijl ‘Blooming’ verwijst naar groei, ontstaan,
vermenigvuldiging.’

Tenslotte: ‘Maar de beelden zijn niet eenduidig: er moet wat te raden over blijven’.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum