Vesperkoor

Het vesperkoor van de parochie bestaat uit een groep mensen die het leuk vinden de maandelijkse vespers te zingen. Dit gezongen middaggebed vindt plaats op elke 2e zondagmiddag van de maand om 16.00 uur. De muziek is volgens de traditie, dus grotendeels gregoriaans. Teksten zijn echter wel in het nederlands. Een spannende combinatie.

Voor elke vesper vindt er gedurende anderhalf uur een repetitie plaats onder leiding van koorleider/organist Wouter Blacquire.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum