Oud-katholieke parochie - Den Haag

Online eucharistievieringen

Ook nu we tot onze vreugde vanaf 7 juni in beperkte mate weer voor vieringen kunnen samen komen, blijven we zoeken naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven. 

Als onderdeel daarvan zullen we regelmatig (twee-wekelijks) livestream vieringen blijven verzorgen vanuit de oud-katholieke parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort. Een van de bisschoppen gaat telkens voor, geassisteerd door een pastoor, organist en cantor. 

 De online vieringen zijn op de volgende data:

  • zondag 26 juli
  • zondag 9 augustus
  • zondag 23 augustus

Kerkradio

In de tussenliggende weken kunt u, wanneer u niet in de gelegenheid bent een viering in een parochie bij te wonen, via kerkradio de diensten in de parochies Utrecht, IJmuiden of Den Haag volgen. De vieringen kunnen rechtstreeks worden meegevierd op zondag om 10.00 uur. Daarnaast zijn de diensten op een later moment terug te luisteren.