Oud-katholieke parochie - Den Haag

Facebook livestream van het dagelijks gebed

In deze onwerkelijke tijd experimenteren de pastoors Victor Scheijde, Erna Peijnenburg, Rudolf Scheltinga en Louis Runhaar op Facebook met een dagelijkse livestream van vier gebedsmomenten uit hun parochiekerk:

  • ochtendgebed om 09:00 uur vanuit Amersfoort
  • middaggebed om 13.00 uur vanuit Alkmaar
  • avondgebed om 19:00 uur vanuit Hilversum
  • dagsluiting om 22:00 uur vanuit Egmond aan Zee

Wie bij het bidden graag wil meelezen kan het morgengebed en het avondgebed vinden via de app ‘Getijdengebed’ of op de website https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/ (u moet zich hier wel even registreren). De dagsluiting bestaat uit een Taizélied, gevolgd door een korte tekst of gebed.


https://www.facebook.com/groups/2796820080412724/