Oud-katholieke parochie - Den Haag

Juni | Vanaf zondag 21 juni 2020 zijn er weer vieringen in onze parochie!

Vanaf 21 juni vieren we, voor het eerst sinds lange tijd, weer eucharistie in onze parochie.

De viering zal anders zijn dan normaal, omdat we nog steeds voorzorgsmaatregelen moeten treffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat neemt niet weg dat u van harte welkom bent.

De belangrijkste aanpassingen in het kort:

  • Net als in het hele openbare leven is in de kerk de anderhalvemeter-regel van kracht.
  • Er is voor maximaal 29 personen plaats (dit is inclusief voorganger, misdienaar, gastvrouw/hygiënist en deurwacht. Hierdoor maken we gebruik van een aanmeldprocedure: u kunt zich per e-mail aanmelden bij de secretaris van het kerkbestuur p.e.klaassen@live.nl. Als u zich aanmeldt, hebben wij meerdere gegevens van u nodig. Deze zullen aan u worden gevraagd nadat u zich bij ons heeft aangemeld en uw gegevens (nog) niet bij ons bekend zijn. U kunt zich voorafgaand aan de zondag tot donderdagavond 18.00 uur aanmelden. Vrijdagavond of uiterlijk zaterdagochtend ontvangt u een mail waarin u kunt lezen of u wel of niet een zitplaats toegewezen heeft gekregen.

  • Tijdens de viering wordt er door de gemeente niet gezongen; wel zullen de voorganger en een cantor zingen. 
  • Collecteren doen we bij de uitgang.
  • Er is geen koffie na de dienst. 
  • Er is een mondkapjes plicht binnen ons kerk complex. Als u op uw plaats zit, mag u het mondkapje afdoen. Als u loopt, moet u uw mondkapje dragen.

Wij hebben een document met de uitleg van de aanmeldprocedure en het toepassen van de maatregelen binnen ons kerkgebouw naar de voor ons bekende mailadressen verzonden. Mocht u deze (nog) niet hebben ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij de secretaris ( p.e.klaassen@live.nl ).

Naast de vieringen in onze eigen parochiekerk verzorgt de landelijke kerk nog steeds online vieringen. Meer informatie hierover vindt u terug op onze website of via www.okkn.nl.

Wij hopen u snel weer tijdens één van onze vieringen te mogen begroeten!