Update Coronamaatregelen per 26 juni 2021

We hebben het afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie de demisisonair minister-president: Per 26 juni komen er versoepelingen, er kan dan veel meer.


Hieronder de belangrijkste veranderingen:

Vanaf zaterdag 26 juni:

  • is het maximaal toegestane aantal aanwezigen (inclusief personeel) bij kerkdiensten alleen nog afhankelijk van de anderhalve meter onderlinge afstand die in acht genomen moet worden; maar dit heeft voor het aantal zitplaatsen in ons kerkgebouw geen gevolgen. 
  • is het niet langer verplicht in de kerk en overige binnenruimtes een mondkapje te dragen;
  • is zowel koor- als gemeentezang met inachtneming van de anderhalve meter onderlinge afstand weer toegestaan;
  • kunnen er weer koorrepetities plaatsvinden, zowel van het eigen koor als in de verhuur aan derden.

Alle andere maatregelen, met name het vooraf aanmelden voor een viering, blijven dus vooralsnog van kracht.

 

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum