Aanmelden voor de vieringen

U kunt zich aanmelden voor een kerkdienst door een mail te sturen naar p.e.klaassen@live.nl. 

Wij ontvangen dan graag de volgende gegevens:
  1. naam
  2. adres
  3. geboortedatum
  4. mailadres
  5. telefoonnummer
  6. Gaat u ter communie?
  7. Komt u met meerderen uit één huishouden?
Wij ontvangen graag bovenstaande gegevens per mail uiterlijk de donderdag voor de desbetreffende viering voor 18.00 uur  retour.
U zult vrijdagavond uiterlijk zaterdagochtend een mail ontvangen waarin wordt aangegeven of u een toegewezen zitplaats heeft. Mocht u geen zitplaats worden toegewezen, dan brengen wij u daar ook van op de hoogte.  
Bij aanmelding stemt u ermee in dat deze gegevens 4 weken worden bewaard ten behoeve van een eventueel GGD onderzoek.  Deze gegevens worden bewaard bij de secretaris van het kerkbestuur.  

Wij hopen u snel weer te mogen begroeten tijdens één van onze vieringen!

Met vriendelijke groeten,

Petra Klaassen

secretaris

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum