Tiende zondag na Pinksteren : on-line viering (Utrecht/Haarlem)

Begintijd 1 augustus 2021 10:00

Eindtijd 1 augustus 2021 11:15

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum