Tweede zondag na epifanie : on-line viering (Haarlem/Utrecht)

Begintijd 17 januari 2021 10:00

Eindtijd 17 januari 2021 11:15

oor meer info zie: https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren/

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum