Dertiende zondag na Pinksteren ( parochie Den Haag )

Begintijd 22 augustus 2021 10:00

Eindtijd 22 augustus 2021 11:15

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum