Gekochte vrijheid van eredienst

Vanaf circa 1578 was de uitoefening van de katholieke eredienst in Den Haag verboden. Katholieken kwamen echter in het geheim bij elkaar voor hun godsdienstige bijeenkomsten. Rond 1640 was de samenleving wat toleranter geworden en kwam een deel van de Haagse katholieken bijeen in een nog steeds bestaande en voor weekvieringen gebruikte zolderkerk in het huis van één van de pastoors aan de Juffrouw Idastraat. Toen deze kerk bouwvallig werd, kreeg men toestemming om - tegen forse betaling - een echte kerk, zij het vanaf de straat onzichtbaar, te bouwen. Op 20 december 1722 kon de bouwpastoor Willem Frederik van Dalenoort (1658-1738) daar zijn eerste dienst doen.


Enkele maanden na deze gebeurtenis vond op 27 april 1723 in de pastorie van Van Dalenoort, in wat nu de Bisschopskamer wordt genoemd, een belangrijke gebeurtenis plaats. Tegen de zin van de paus werd toen Cornelis Steenoven door het kapittel van Utrecht tot aartsbisschop van Utrecht gekozen. Deze daad leidde tot een scheuring in de Nederlandse katholieke kerk, waaruit de hedendaagse Oud-Katholieke Kerk van Nederland is voortgekomen.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum