In de stijl van, maar niet van Marot

In diverse publicaties wordt de veelzijdige architect Daniël Marot (1661-1752) als ontwerper van de kerk genoemd. Maar alhoewel deze wel in de stijl van Marot is gebouwd (diens voorbeeldboeken zijn duidelijk geraadpleegd), is volgens het archief van de kerk Nicolaas Kruysselbergen (†1722), een meestertimmerman en parochiaan van Van Dalenoort, bouwmeester van de kerk.
Bij de eerste dienst was de kerk nog niet wat zij nu is. Gedurende ongeveer tien jaar werd er verder gewerkt aan het interieur en het meubilair van de kerk. Royaal werd daarvoor bijgedragen door de rijke en invloedrijke parochiaan Adriaan Wittert van Hoogland, maar ook anderen - zoals  de klopjes* die rondom de kerk woonden - gaven grotere en kleinere bijdragen. 
* Klopjes zijn ongehuwde vrouwen die onder de geestelijke leiding van de pastoor een vroom leven in dienst van de kerk en de mensen leidden. Er waren echter ook klopbroeders.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum