Altaar van De Cock en schilderij van Terwesten

De kerk wordt gedomineerd door altaar en preekstoel.
De altaaropstand is van hout en in imitatiemarmer geschilderd; hoewel verkleurd betreft het de originele marmering. Boven het altaarschilderij en de zuilen met Korinthische kapitelen dragen twee door engelen, door andere omstuwd, een in een stralenkrans gehuld kruis. Daarboven troont een prachtige Christusfiguur tussen twee engelen, een verwijzing naar het laatste oordeel.


Het altaarschilderij stelt voor de Verheerlijking op de berg (Christus tussen Mozes en Elia, terwijl drie leerlingen naar hen opzien, cf. Lucas 9, 28-36). Het beeldhouwwerk aan het altaar is van de Antwerpenaar Johannes Claudius de Cock (1667-1735). Twee broers van Nicolaas Kruysselbergen zijn echter verantwoordelijk voor de eigenlijke altaarkast en voor het schilderwerk. Het altaarschilderij is van de hand van Matthias Terwesten (1670-1757), in zijn tijd een zeer gezien schilder. Tussen 1732 en 1734 werd dit alles voor in totaal 4.120 gulden en 10 stuivers vervaardigd. De "ambachtslui" de gebroeders Kruysselbergen  kregen daarvan zo'n tweederde, De Cock 667 gulden en 13 stuivers (inclusief reiskosten), Terwesten  350 gulden. Links en rechts van het altaar staan beelden van Maria met Christus en van Jozef, de maker is onbekend.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum