Een programmatische communiebank

De altaarruimte wordt afgesloten met een aan weerszijden rijk gesneden communiebank. De maker is onbekend, maar zou een Vlaming - dezelfde als die van de orgelkas? - geweest kunnen zijn. De voorstellingen verwijzen op symbolische wijze, met gebruikmaking van veel engeltjes/putti, naar vooral oudtestamentische gebeurtenissen, die vanouds als voorafbeeldingen van de eucharistie werden gezien. De voormalige deurtjes vertonen in medaillons de heiligen Augustinus en Willibrordus. Hun aanwezigheid is 'programmatisch'. De meningsverschillen tussen de Rooms- en de Oud-Katholieken in die dagen centreerden zich rondom de vraag naar de genadeleer van de kerkvader Augustinus (†430) en rondom de vraag of de door Willibrord omstreeks 700 in Nederland gestichte kerk en haar bestuursvormen, de stormen van de zestiende-eeuwse protestantse reformatie had overleefd. Van Dalenoort beaamde het laatste en was een aanhanger van de Augustijnse genadeleer. Hij gaf zijn nieuwe kerk dan ook de H. Augustinus als patroon. (In het bovenlicht van de buitendeur is Augustinus dan ook als een soort naambordje afgebeeld.) De preekstoel rust op een levensgroot beeld van Augustinus, die bezig is met een ganzenveer in een groot boek te schrijven. Hij wordt vergezeld van twee putti die zijn mijter en staf dragen.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum