Xavery: zijn preekstoel en wijwaterbakken

Deze eikenhouten preekstoel is overigens het pronkstuk van de kerk. Op de kuip bevinden zich vier medaillons met daarop scènes uit de Kerstgeschiedenis (de aanbidding door de wijzen uit het oosten geldt als de mooiste). Op de rand van de kuip zijn de traditionele symbolen van drie evangelisten, os, adelaar en leeuw, afgebeeld. Deze zijn weer vergezeld van andere verwijzingen naar de evangelisten en de specifieke inhoud van hun geschriften. Het curieust zijn de attributen van de evangelist Lucas. Hij was arts, maar in de middeleeuwen werd hij ook vereerd als patroon van de schilders. De legende maakte hem dan ook tot schilder, die ook een portret van Maria zou hebben vervaardigd. Onder zijn symbool, de stier, bevinden zich hier een schilderspalet met penselen en een minischilderij met daarop Maria. De engel, symbool van de vierde evangelist Mattheüs, is in reliëf op het achterschot onder het klankbord gesneden. Dit klankbord wordt bekroond door een geknielde engel met bazuin en krans. Op de rand knielen twee kleinere engelen met de symbolen van het Oude en het Nieuwe Testament. De kunstenaar die dit meesterwerk vervaardigde was Jean Baptist Xavery (1697-1742). Het ontwerp van 1728 werd al tijdens 'het vermake van de …predikstoel' aangepast en uitgebreid. Zo werden o.a. drie medaillons met geloof, hoop en liefde vervangen door de huidige vier kerstvoorstellingen en werden twee engeltjes toegevoegd. Voor fl. 811,-- werd de klus geklaard. In 1743 werd door Pieter van der Speck het klankbord aanzienlijk veranderd en van rijker beeldhouwwerk voorzien.Van de hand van Xavery zijn ook de twee marmeren wijwaterbakjes ter weerszijden van de doopnis uit 1728. Zij zijn versierd met voorstellingen van de doop van Jezus in de Jordaan (gesigneerd) en het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put.
Boven de dubbele ingangsdeuren ter weerszijden van de doopnis zijn zgn. Witjes aangebracht. Op het ene vereren engelen het Lam Gods en op het andere de Hebreeuwse Godsnaam (Jahwe) in een driehoek, het symbool van de Drievuldigheid.

  

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum