Onze liturgie

Beknopte omschrijving van de Liturgische gebruiken in de vieringen van de Oud Katholieke Kerk

De Oud-Katholieke Kerk kent een rijke traditie. Dit komt ook in de vieringen tot uiting. Om u een indruk te geven van liturgische gebruiken is onderstaand een folder te lezen.
 

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum