God gunt ons niets liever dan te zijn wie wij zijn en zoals wij zijn.

Naar aanleiding van de Nashville verklaring

In de Kerst- en Epifanietijd gaat het in de Christelijke Kerken over de menswording. Dit hebben we mogen vieren met de geboorte van Jezus van Nazareth. Hij laat zien wat de liefde van de Eeuwige betekent. Heel wezenlijk is dat Hij mensen laat ervaren dat zij zich allen door de Eeuwige aanvaard en bemind mogen weten, hoe hij/zij ook is en wie hij/zij ook is. Jezus maakt die liefde van de Eeuwige tastbaar in zijn omgang met mensen. Deze liefde kent geen grenzen. Ze geldt voor rijk en arm, man en vrouw, zwart en blank, homo en hetero, transgender. Daarom zien we Jezus ook telkens grenzen overschrijden die door mensen zijn gemaakt. De blijde boodschap van Jezus is er voor ieder mens. De Eeuwige gunt ons niets liever dan te zijn wie wij zijn en zoals wij zijn.

In onze Oud-katholieke parochie in Den Haag is iedereen van harte welkom!

Pastoor Leen Wijker

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum