Kerkkoor

Het Oud-Katholiek kerkkoor, dat de gezongen liturgie tijdens eucharistievieringen verzorgt in samenspel met de gemeente, staat open voor mannen en vrouwen, die kunnen en willen zingen en bereid zijn de repetities en diensten trouw bij te wonen.
De repetities worden volgens afspraak in de kerk of de gemeentezaal gehouden en staan onder leiding van de organiste-cantrix Liesbeth Bultman.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum