Online vieringen in plaats van lokale kerkdiensten

Bisschoppen gaan voor in online vieringen

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.
Als onderdeel daarvan zullen de komende zondagen de aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, samen eucharistie vieren vanuit de oud-katholieke kerk van de H. Georgius in Amersfoort. De bisschoppen worden bijgestaan door een organist en een cantor.

Vieringen
De vieringen zullen te volgen zijn via een livestream op YouTube. Daar zijn later de diensten ook terug te kijken. Via de landelijke website kunt u ook de liturgie downloaden.

U kunt de viering op zondagen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken, ook op uw digitale TV. Zoek dan op Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Wij hopen dat velen van u meevieren om zo gestalte te geven aan de gemeenschap van de kerk, die zich verbonden door de heilige Geest voorbereidt op de viering van Pasen.

Komende zondagen 

 Vieringen van de Paastijd vinden plaats op:

  • 3 mei, 10.00 uur: vierde zondag van Pasen
  • 10 mei, 10.00 uur: vijfde zondag van Pasen
  • 17 mei, 10.00 uur, zesde zondag van Pasen
  • 21 mei, 10.00 uur, Hemelvaartsdag
  • 24 mei, 10.00 uur, zevende zondag van Pasen
  • 31 mei, 10.00 uur eerste zondag van Pinksteren

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum