Hervatting van de kerkdiensten

Gisteren hebben we bericht ontvangen van het Bisschoppelijke Bureau dat de kerkdiensten per zondag 2 mei 2021 weer mogen worden hervat! 
Het bisschoppelijk bureau volgt hierbij het CIO advies van afgelopen vrijdag, waarin zij (het CIO) de lidkerken laat weten dat het vanaf 28 april (vandaag) weer mogelijk is kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers, exclusief personeel, waarbij de corona maatregelen in acht worden genomen. 
Het OKKN crisisteam ziet spanning  tussen dit advies en de onverminderde druk op de zorg en aanhoudende beperkende maatregelen in grote delen van ons maatschappelijk leven. We zien echter ook de andere noden van onze parochianen en gasten en hebben daarom besloten het CIO advies te volgen.
 
Tijdens de kerkdiensten blijven de veiligheidsmaatregelen van kracht zoals deze bekend zijn.
Deze maatregelen zijn: 
 • er mag met maximaal 30 personen (exclusief 'personeel') kerkdienst worden gevierd (waar dit aantal minder was, geldt natuurlijk weer het afgesproken aantal);
 • kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden en hun contactgegevens moeten worden bijgehouden; 
 • kerkgangers komen alleen naar de kerk als ze geen klachten hebben;
 • allen ontsmetten de handen bij de in- en uitgang van de kerk;
 • er mogen maximaal twee zangers zingen, op voldoende afstand van de gemeente, en er is geen verdere koor- of gemeentezang; 
 • de kerkruimte moet goed geventileerd zijn; 
 • er wordt voortdurend anderhalve meter afstand gehouden; 
 • de communie (één gedaante) wordt per persoon uitgereikt met inachtneming van de afstandsregels; 
 • er worden mondkapjes gedragen die alleen bij het zitten worden afgedaan;
 • er is geen koffiedrinken voorafgaand of na de dienst.

Wij zijn heel blij dat we de kerkdiensten weer mogen hervatten en hopen u snel weer bij een viering te mogen begroeten. 

U kunt zich aanmelden voor een kerkdienst door een mail te sturen naar p.e.klaassen@live.nl. 

Wij ontvangen dan graag de volgende gegevens:
 1. naam
 2. adres
 3. geboortedatum
 4. mailadres
 5. telefoonnummer
 6. Gaat u ter communie?
 7. Komt u met meerderen uit één huishouden?
Wij ontvangen graag bovenstaande gegevens per mail uiterlijk de donderdag voor de desbetreffende viering voor 18.00 uur  retour.
U zult vrijdagavond uiterlijk zaterdagochtend een mail ontvangen waarin wordt aangegeven of u een toegewezen zitplaats heeft. Mocht u geen zitplaats worden toegewezen, dan brengen wij u daar ook van op de hoogte.  
Bij aanmelding stemt u ermee in dat deze gegevens 4 weken worden bewaard ten behoeve van een eventueel GGD onderzoek.  Deze gegevens worden bewaard bij de secretaris van het kerkbestuur.  

Wij hopen u snel weer te mogen begroeten tijdens één van onze vieringen!

Met vriendelijke groeten,

Petra Klaassen

secretaris

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum