Versoepelingen vanaf zondag 26 september 2021

Vanaf 25 september 2021 vervalt in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat vrijwillig gepaste afstand houden voorlopig belangrijk blijft om besmetting te voorkomen. Wij zullen voor de vieringen geen coronatoegangsbewijs (CTB) vragen. 

Voor ons kerkgebouw gelden er vanaf zondag 26 september 2021 de volgende versoepelingen: 

 • De verplichte anderhalvemeter maatregel komt te vervallen, maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
 • Om ook een groep aanwezige gelovigen de mogelijkheid aan te bieden om op gepaste afstand de viering bij te wonen, zijn de koorbanken aan de linkerzijde (als u binnenkomt) en de achterste vier koorbanken aan de rechterzijde (als u binnenkomst/kant van de preekstoel) gereserveerd voor de ‘anderhalvemeter maatregel’. Voor de overige stoelen en de voorste vier koorbanken aan de rechterzijde (bij binnenkomst/kant van de preekstoel) geldt dat u kunt plaatsnemen waar u wilt.
 • De aanmeldprocedure en de registratieplicht komt te vervallen en ook de gezondheidscheck blijft achterwege. 
 • Een zitplaats voor iedere kerkganger blijft verplicht en wij vragen u zich zo weinig mogelijk te verplaatsen tijdens de kerkdienst.
 • Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog, en thuisblijven en testen bij klachten, blijven onverminderd van kracht.
 • De communie blijft vooralsnog onder één gedaante plaatsvinden. U mag weer knielen aan de communiebank.
 • De looprichting (eenrichtingsverkeer) blijft vooralsnog ongewijzigd.
 • De collecteschaal blijft achterin de kerk staan, er wordt nog niet tijdens de viering gecollecteerd.
 • U mag uw eigen boeken weer gebruiken.
 • De garderobe blijft voorlopig nog gesloten.
 • Koffiedrinken: hiervoor gaan we weer naar de Ceciliakamer. Wilt u ook hier uw jas over de stoel hangen/meenemen.

 Laten wij blij zijn deze versoepelingen, het is weer stapje verder naar een viering zoals we gewend zijn.

 Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee – voor dit moment – voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u aankomende zondag of anders op korte termijn weer te mogen begroeten.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het kerkbestuur

Petra Klaassen

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum