Update Coronamaatregelen per 6 november 2021

Afgelopen dinsdag 2 november 2021 kondigde de overheid extra maatregelen aan welke zijn gepresenteerd als dringende adviezen. 

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft hier een vertaalslag gemaakt naar het kerkelijk leven. Deze adviezen hebben ook (kleine) gevolgen voor onze zondagse vieringen.  

 

Het Bisschoppelijk Bureau sluit zich hierbij aan en heeft de volgende adviezen aan de parochies opgesteld welke vanaf dit weekeinde gelden. 

 

Allereerst gelden opnieuw de basisregels. We willen ons hieraan houden vanuit onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving, niet in de laatste plaats uit solidariteit met de gezondheidszorg. 

 

De basisregels zijn: 

  • houd gepaste (en waar mogelijk 1,5 meter) afstand;
  • draag bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje;
  • blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen;
  • was je handen;
  • schud geen handen;
  • zorg voor voldoende frisse lucht.

Mondkapje

Binnen wordt u verzocht om de gepaste afstand (waar mogelijk 1,5 meter) in acht te nemen. En bij aankomst en vertrek (dus als u in beweging bent) een mondkapje te dragen.

 

Koffie

We blijven koffie drinken na de viering. Ook hier vragen wij u gepaste afstand (waar mogelijk 1,5 meter) in acht te nemen. En als u in beweging bent een mondkapje te dragen. 

 

Als laatste realiseert het kerkbestuur zich hoe vervelend deze (kleine) aanscherping van maatregelen voor iedereen is. Toch willen we ook als kerk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de gezondheidszorg in deze tijd van crisis voor iedereen toegankelijk te houden. 

 

Deze adviezen zullen in het licht van mededelingen van de Rijksoverheid opnieuw worden geëvalueerd (door het CIO / Bisschoppelijk Bureau) op of rond vrijdag 12 november.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het kerkbestuur

 

Petra Klaassen

secretaris

 Website van de Parochie van de H.H. Jacobus en Augustinus Den Haag | Site design: Sync. Creatieve Producties, Hilversum